جمعه: 8 اسفند 1393

روند فعالیت های انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، حجت...
کتابخانه الکترونیکی موسسه راه اندازی شد
به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با ایجاد...

اطلاعیه پذیرش مقطع کارشناسی جهت ثبت نام در آزمون ورودی مقطع کارشناسی به سامانه http://paziresh.iki.ac.ir/...
آزمون پذيرش مقطع کارشناسي مؤسسه در 13 رشته علوم انساني برگزار مي گردد به گزارش مرکز خبر و اطلاع‌رساني روابط عمومي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (...